Thema

Fitte griffie

Lees artikelen over fitte griffie...

De koers van gemeente of provincie wordt bepaald door mensen met uiteenlopende ideeën, opvattingen en achtergronden. Volksvertegenwoordigers verdienen de beste ondersteuning. Professionals die snel handelen, zorgvuldig zijn en bovenal de politiek-bestuurlijke context aanvoelen. Dat zijn wij.

Werving en selectie griffier of griffie-medewerker

Als griffie-specialisten weten we wat er nodig is om op een griffie succesvol te zijn. De lokale kleuring van gemeenten en provincies, is daarbij groter dan je op basis van de structuur zou denken. Een prima match hier, is een mogelijk fiasco daar. We betrekken driehoek (burgemeester, secretaris), werkgeverscommissie en griffiecollega’s om te komen tot een onderscheidend profiel. Zo vinden we de beste kandidaat.

Interim (commissie)griffier, bestuursadviseur, ambtelijk secretaris

Drukte, verzuim, verlof, een aflopend dienstverband of speciale opdrachten: er kunnen allerlei redenen zijn waarom een griffie tijdelijk behoefte heeft aan extra capaciteit. Wij leveren die. Korte termijn of langer, om op de winkel te passen of om de boel op orde te krijgen, als eindverantwoordelijk griffier of als hands-on ondersteuner.

Griffie doorlichten

Op een griffie draait het om processen. Zodat de juiste beslissingen op de juiste momenten genomen worden, gebaseerd op de juiste informatie. Een succesvolle griffie draagt daar optimaal aan bij. Een verandering in ambitie of rolinvulling van raad of Staten, betekent dus ook iets voor de griffie. Wij brengen in beeld welke bezetting, formatie en werkwijze het beste past, voor gemeente of provincie. En we adviseren over de route om daar te komen.

Lees meer over een fitte griffie;

artikelen of projecten

Onze diensten voor een fitte griffie