Thema

Betrokken Samenleving

Lees artikelen over betrokken samenleving...

In ieder coalitieakkoord is het wel te vinden: een paragraaf over een goede relatie tussen overheid en inwoner. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. In 2022 gingen er weer minder mensen naar de stembus.

Er is al even sprake van dalend vertrouwen in de politiek, mensen weten steeds minder waar de politieke partijen voor staan en voelen zich vaak onvoldoende serieus genomen. Bijvoorbeeld als het gaat over onderwerpen als het klimaat of dichtbij huis: woningbouw en herinrichtingen van wijken en stadscentra.

Toch kunnen politiek en inwoners niet om elkaar heen. Voor het laten slagen van de grote opgaven van deze tijd – denk aan de nood aan voldoende woningen en de energie- en warmtetransitie -  is een gezonde democratie noodzakelijk. En een gezonde democratie is afhankelijk van participatie van burgers.

Betrokkenheid vergroten

Necker zet zich samen met haar zusterorganisatie Citisens al jaren in voor een wederkerige relatie en grotere betrokkenheid tussen inwoners en de overheid. Dat doen we op de volgende manieren:

Meer weten over de diensten van Citisens?

Lees meer over Betrokken Samenleving

artikelen of projecten

Onze diensten voor Betrokken Samenleving