Thema

De allerbeste bestuurders

Lees artikelen over de allerbeste bestuurders...

Tien gouden regels voor publiek leiderschap. Al zijn ze te maken, je hebt er zo weinig aan. ‘Flexibel in middelen, standvastig in doelen’? ‘Hard op inhoud, zacht op relatie’? Effectiviteit in een bestuurlijke context vraagt zoveel meer dan tegeltjeswijsheid. Het belangrijkste instrument dat je hebt, ben je zelf.

Burgemeesters

In onze overtuiging mag je een goede match tussen burgemeester en gemeente niet aan het toeval overlaten. Het vraagt serieus werk. In alle aspecten van benoeming en ontwikkeling van de loopbaan van de burgemeester, zijn wij betrokken met dienstverlening en expertise. In 2016 stelden wij de Handreiking Burgemeesters op voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De handreiking is geordend aan de hand van benoemen, klankbordgesprekken, herbenoemen en vertrek. Want rond burgemeesters is altijd iets te doen.

College van B&W

Bestuurders worden succesvoller naar mate ze beter weten wat zij kunnen én wat niet. En een team wordt beter als de leden ervan elkaar versterken en er gezamenlijkheid heerst. Wij dragen er aan bij dat colleges het maximale uit hun gelegenheidsteam halen. Dat doen we door de vriend te zijn die de waarheid zegt. Een vriend, omdat wij decentrale bestuurders intrinsiek waarderen om hun bijdrage aan het openbaar belang. Maar zoals goede vrienden, zijn wij ook kritisch. In de klassieke zin van het woord, door in onze advisering, begeleiding en coaching aandacht te hebben voor sterktes én verbeterpunten.

De beste bestuurder-verkiezing

In samenwerking met Binnenlands Bestuur organiseren wij sinds 2014 de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder. De doelgroep zelf maakt de selectie. Bestuurders laten weten wie zij vonden uitblinken in het voorbije jaar. En natuurlijk waarom. Want welke kwaliteiten maken een bestuurder nu de beste? Zie ook Bestebestuurder.nl

Lees meer over de allerbeste bestuurders;

artikelen of projecten

Onze diensten voor de allerbeste bestuurders