Thema

De allerbeste bestuurders

Lees artikelen over de allerbeste bestuurders...

Tien gouden regels voor publiek leiderschap. Al zijn ze te maken, je hebt er zo weinig aan. ‘Flexibel in middelen, standvastig in doelen’? ‘Hard op inhoud, zacht op relatie’? Effectiviteit in een bestuurlijke context vraagt zoveel meer dan tegeltjeswijsheid. Het belangrijkste instrument dat je hebt, ben je zelf.

Burgemeesters

In onze overtuiging mag je een goede match tussen burgemeester en gemeente niet aan het toeval overlaten. Het vraagt serieus werk in alle aspecten van benoeming en ontwikkeling van de loopbaan van de burgemeester. Met onze expertise en dienstverlening helpen we vertrouwenscommissies en burgemeesters verder. Al bijna 100 vertrouwenscommissies stonden wij bij in burgemeestersaangelegenheden. Zo adviseerden we bijvoorbeeld fractievoorzitters rond een waarnemerschap (onder andere in de gemeenten Rijnwaarden en Franekeradeel).  

Momenteel werken we aan een update van de Handreiking Burgemeesters waarin we aan de hand van 11 processtappen praktische handvatten bieden. In 2016 stelden we dit document op voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De handreiking is geordend aan de hand van benoemen, klankbordgesprekken, herbenoemen en vertrek.

Want rond burgemeesters is altijd iets te doen.

College van B&W

Bestuurders worden succesvoller naar mate ze beter weten wat zij kunnen én wat niet. En een team wordt beter als de leden ervan elkaar versterken en er gezamenlijkheid heerst. Wij dragen er aan bij dat colleges het maximale uit hun gelegenheidsteam halen. Dat doen we door de vriend te zijn die de waarheid zegt. Een vriend, omdat wij decentrale bestuurders intrinsiek waarderen om hun bijdrage aan het openbaar belang. Maar zoals goede vrienden, zijn wij ook kritisch. In de klassieke zin van het woord, door in onze advisering, begeleiding en coaching aandacht te hebben voor sterktes én verbeterpunten.

De beste bestuurder-verkiezing

In samenwerking met Binnenlands Bestuur organiseren wij sinds 2014 de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder. De doelgroep zelf maakt de selectie. Bestuurders laten weten wie zij vonden uitblinken in het voorbije jaar. En natuurlijk waarom. Want welke kwaliteiten maken een bestuurder nu de beste? Zie ook Bestebestuurder.nl

Lees meer over de allerbeste bestuurders;

artikelen of projecten

Onze diensten voor de allerbeste bestuurders