Fitte griffie

Raad en college verdienen de beste ondersteuning. Professionals die snel handelen, zorgvuldig zijn en bovenal de politiek-bestuurlijke context aanvoelen. Dat zijn wij.

Lees alles over dit thema...

Integere overheid

Politici en bestuurders moeten betrokken zijn, maar zich niet voor het karretje van een deelbelang laten spannen. De dilemma’s die dat geeft, dat is waar integriteit om gaat.

Lees alles over dit thema...

Heldere verantwoording

Zonder verantwoording verliest een democratie zijn legitimiteit. Wij geven inzicht in behaalde resultaten én krijgen boven tafel wat waar is misgegaan.

Lees alles over dit thema...

De allerbeste bestuurders

Tien gouden regels voor publiek leiderschap? Daar heb je weinig aan. Want effectiviteit in bestuurlijke context vraagt zoveel meer. Het belangrijkste instrument ben je zelf.

Lees alles over dit thema...

Organisatie voor inwoners

De samenleving verwacht steeds meer van publieke organisaties. Een overheid die luistert, maar niet doet aan voorkeursbehandelingen. Wat vraagt dat van de organisatie?

Lees alles over dit thema...