Fitte griffie

Raad en college verdienen de beste ondersteuning. Professionals die snel handelen, zorgvuldig zijn en bovenal de politiek-bestuurlijke context aanvoelen. Dat zijn wij.

Lees alles over dit thema...

Integere overheid

Politici en bestuurders moeten betrokken zijn, maar zich niet voor het karretje van een deelbelang laten spannen. De dilemma’s die dat geeft, dat is waar integriteit om gaat.

Lees alles over dit thema...

Heldere verantwoording

Zonder verantwoording verliest een democratie zijn legitimiteit. Wij geven inzicht in behaalde resultaten én krijgen boven tafel wat waar is misgegaan.

Lees alles over dit thema...

De allerbeste bestuurders

Tien gouden regels voor publiek leiderschap? Daar heb je weinig aan. Want effectiviteit in bestuurlijke context vraagt zoveel meer. Het belangrijkste instrument ben je zelf.

Lees alles over dit thema...

Vernieuwende participatie

De samenleving verwacht steeds meer van publieke organisaties. Een overheid die luistert, maar niet doet aan voorkeursbehandelingen. Wat vraagt dat van de organisatie?

Lees alles over dit thema...

Flexibele organisatie

De omgeving waarbinnen gemeentelijke organisaties zich inzetten voor inwoners en bedrijven verandert continu.

Lees alles over dit thema...

Verkiezingen

16 maart 2022 is het zover: we mogen weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen! Net als eerdere verkiezingsjaren is Necker van Naem er voor jou. Waar kunnen we je mee hel...

Lees alles over dit thema...

Betrokken Samenleving

Samen met zusterorganisatie Citisens zetten we ons al jaren in voor een wederkerige relatie en grotere betrokkenheid tussen inwoners en de overheid.

Lees alles over dit thema...