Democratie
maak je.

Experts in decentraal bestuur

Adviseur

Jules Vullings

Door Jules geschreven artikelen:

Transparante geheimhouding

Eén van de uitgangspunten in het openbaar bestuur is openbaarheid. Dit uitgangspunt wordt extra benadrukt in de nog aan te nemen Wet open overheid.

Lees meer...