Onderzoeker

Irene van den Bosch

Door Irene geschreven artikelen:

Heldere verantwoording

Burgemeesters en hun rol in toezicht en handhaving

De burgemeester is van oudsher belast met het bewaken van de openbare orde en veiligheid. We belichten hoe de burgemeesters die wij spraken aankijken tegen hun rol en bevoegdh...

Lees meer...

Heldere verantwoording

De raad en toezicht en handhaving

Een goede informatievoorziening – waarmee de raad wordt betrokken én - is uiteraard essentieel om de raad in positie te brengen.

Lees meer...

Heldere verantwoording

Toezicht en handhaving: inspirerende werkwijzen uit de praktijk

In achttien gemeenten onderzocht Necker van Naem toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV): good practices uit gemeenteland! 

Lees meer...

Heldere verantwoording

Zicht op een veranderlijk domein

Voor de rekenkamer Enschede onderzochten we waar de gemeente staat in het behalen van haar ambities op het gebied van wonen én hoe de gemeente kan sturen op dit domein.

Lees meer...

Heldere verantwoording

Wie doet wat? Hoe de gemeente een goede samenwerking tussen politie en Boa kan bevorderen

Een goede samenwerking tussen Boa en politie is niet vanzelfsprekend, maar over het algemeen erkennen zij wel elkaars meerwaarde en expertise.

Lees meer...