Thema: Vernieuwende participatie

Training politiek-bestuurlijke sensitiviteit Staphorst

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, daar staat of valt de samenwerking tussen organisatie en bestuur mee. Als de ambtenaren doordrongen zijn van het belang om hun onderwerpen binnen het politieke speelveld te plaatsen, krijg je samen meer gerealiseerd. Het vertrouwen van de raad in de organisatie neemt toe, en ambtenaren krijgen meer lol in hun werk als inhoudelijke voorstellen niet om politieke redenen worden afgeschoten. Zicht op het krachtenveld waarbinnen je met elkaar werkt voor de inwoners, is essentieel.

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit trainen?

Toch is het begrip politiek-bestuurlijke sensitiviteit ook wat vluchtig. Hoe train je dat? En betekent het na de volgende verkiezingen nog hetzelfde? Een trainingstraject is daarom niet alleen een kennissessie, maar vraagt ook om praktijktraining, samen met collega’s. Voor de gemeente Staphorst maakten we een mooi programma op maat met collectieve trainingsmomenten, werkgroepen die met een aantal specifieke (en zelfbenoemde) thema’s aan de slag gingen en feedback van Necker van Naem op het moment dat het nodig was. Als een groepje ergens tegenaan liep, konden wij ze voorzien van advies en best practices uit andere gemeenten. De komende jaren gaan de werkgroepen én andere ambtenaren met enige regelmaat aan de slag met nieuwe thema’s, op basis van dit eerdere traject.

Bij veranderingen in de werkwijze is het belangrijk dat iedereen betrokken wordt en ook daar hebben we praktisch over meegedacht. Met resultaat: bij de afronding van het traject gaven de deelnemers een paar mooie voorbeelden van politiek-bestuurlijke sensitiviteit in de praktijk. Het was bij een bepaald project misschien niet gelukt om de raadsleden in een vroeg stadium aan tafel te krijgen. Maar: er lag wel een prachtig raadsvoorstel, dat over de partijstandpunten heen keek en de nadruk legde op de meerwaarde voor alle inwoners van Staphorst. Daar kon de raad écht mee uit voeten.

Volgend project: Belevingsonderzoek herindeling Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer Of lees meer over Vernieuwende participatie projecten of het thema