Thema: Flexibele organisatie

Teamontwikkeltraject afdeling Kwaliteit & Concerncontrol gemeente Noord-Nederland

De afdeling Kwaliteit & Concerncontrol bij een gemeente in het noorden van Nederland hebben wij begeleid via een teamontwikkeltraject.

Aanleiding was dat met de externe ontwikkelingen de toegevoegde waarde van de afdeling ter discussie kwam te staan: medewerkers zouden flexibeler en transparanter moeten leren inspelen op klantbehoeften, vanuit samenwerking en vanuit taakoverstijgend en meer zakelijk denken, en meer bewust van eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. Verspreid over een periode van een jaar, heeft het team deelgenomen aan diverse activiteiten gericht op het vergroten van zelfinzicht (waar zitten onze kwaliteiten en waar hapert het?), en op het versterken van effectieve communicatie, klantgericht adviseren, professionaliteit en overtuigend positioneren. Daarnaast hebben we diverse actieve en reflectie opdrachten ingezet en begeleid die hielpen de teamleden meer als team samen te binden, eigen verantwoordelijkheid te ervaren en op een veel efficiëntere manier samen te werken. Na afloop van iedere sessie kregen deelnemers gerichte opdrachten mee, zodat zij konden oefenen in de praktijk en elkaar feedback konden geven, wat ook daadwerkelijk gebeurde. Tussen de sessies zat telkens voldoende tijd voor de teamleden om het geleerde te kunnen toepassen in de praktijk en daar (samen) op te reflecteren. De werkvormen waren actief, afwisselend en vooral interactief en stimuleerden de teamleden voortdurend te reflecteren op hun eigen gedrag, op het effect daarvan op de groep, het resultaat, en op de onderlinge interactie en cultuur.

Voorafgaand aan het traject bleek uit een onderzoek dat de interne klanttevredenheid zeer laag was. Na afloop van het teamtraject vierden we het succes van de vooruitgang met een eindcijfer van ruim voldoende.

Binnen dezelfde organisatie hebben we het team consulenten jeugd/WMO gecoacht met als doel oude conflicten af te ronden en effectiever, professioneler en plezieriger met elkaar samen te werken. Daar waar de verschillende ambities, drijfveren en talenten van teamleden juist een professionele verbinding zou kunnen creëren, constateerden we vooral afstand en strijd binnen dit team. Uit de gesprekken met de verschillende teamleden verkregen wij commitment op de leerdoelen ‘Veiligheid in het team’, ‘Grip op ‘oud zeer’ en de onderstroom ‘Vergroten van incasseringsvermogen’, ‘Gezamenlijke doelen formuleren’, ‘Elkaar aanspreken en feedback geven’ en ‘De basis leggen voor intervisie’. De teamsessies bestonden zowel uit groepsgesprekken als uit interactieve opdrachten waarna werd gereflecteerd op ieders rol en het effect daarvan op andere teamleden. Na afloop formuleerde het team telkens zelf een voor hen uitdagende opdracht waar zij als groep in de praktijk mee aan de slag gingen. Tussentijds vonden individuele gesprekken plaats, zodat opgedane ervaringen konden worden verwerkt, projecties van objectieve waarneming konden worden onderscheiden, en teamleden met de juiste focus en gevoel van eigen verantwoordelijkheid de volgende sessie tegemoet konden treden. Al met al een intensief traject dat ertoe heeft geleid dat het team met meer energie en plezier zelf de regie heeft genomen over een mooie ontwikkeling, in lijn met de verwachtingen van de gemeente.

Volgend project: Integriteitsassessments voor sleutelfiguren bij gemeente Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema