Thema: Heldere verantwoording

Privacy made in Arnhem

De decentralisaties in het sociaal domein hebben gezorgd voor een grote gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wij onderzochten met de rekenkamer hoe de gemeente Arnhem de privacy en informatieveiligheid heeft gewaarborgd en hoe de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol hierbij vervult. Onderdeel van het onderzoek waren een raadsbijeenkomst en een representatieve enquête onder zorgpartners.

De gemeenteraad van Arnhem heeft al in 2015 kaders gesteld voor de omgang met privacy. Hierdoor is in een vroeg stadium het besef van het belang van privacy en informatieveiligheid ontwikkeld. Risico’s liep de gemeente echter ook. Zo bleken wijkteams geen eenduidige afwegingen te maken als het gaat om het verzamelen en delen van gegevens. Verder ervaren raadsleden nog onvoldoende grip op het thema.

Om de grip op privacy te vergroten worden er in het rapport onder andere aanbevelingen gedaan over de manier waarop het college de raad kan informeren, onder andere door een overzicht van samenwerkende partijen te geven waarin het college aangeeft hoe deze partijen worden gestuurd en mogelijk gecontroleerd op hun omgang met privacy.

Download infographic Privacy made in Arnhem.

 

Volgend project: Interim griffier Heemskerk Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema