Thema: Integere overheid

Privacy en veiligheid in het sociaal domein, Dronten

Weet u het nog, de vele reclamespotjes, uitschrijfmails en actieplannen in aanloop naar 25 mei 2018? De AVG kwam eraan en implementatie van deze Europese wetgeving riep allerhande vragen op. Dát de AVG er kwam, was een gegeven. De Rekenkamer Dronten onderzocht daarom de gevolgen van de AVG voor de werkbaarheid in het sociaal domein.

Om goed te kunnen functioneren als gemeente, is een privacybewuste organisatie nodig. Een hele uitdaging, zo ook in Dronten. Het gevoel van eigenaarschap voor bepaalde processen of handelingswijzen mist soms, en het opstellen van nieuwe (privacy) beleidsstukken duurt lang. Ondertussen moeten inwoners natuurlijk gewoon geholpen worden. Al snel ontstaat dan spanning tussen de vraag of nood van een inwoner, en (soms overdadige) voorzichtigheid.

Enkele inzichten uit het onderzoek

Tijdens het onderzoek interviewden we onder andere 47 medewerkers, zij gaven aan dat zij meer aandacht voor de privacy van cliënten hebben én bewuster omgaan met (persoons)gegevens. Een mooi resultaat van de AVG, maar... er zijn ook negatieve consequenties. Want 38% van de medewerkers stelt dat afstemming met collega’s meer tijd kost en 52% geeft aan dat er meer handelingen nodig zijn om het takenpakket uit te voeren. De omvang van de extra handelingen lijkt beperkt: 8% van de ondervraagden geeft aan dat er extra collega’s nodig zijn op de afdeling.

De conclusies uit het onderzoek hebben we opgenomen in onderstaande infographic.

Project - AVG Dronten
Project - AVG Dronten

Volgend project: Evaluatie verzelfstandiging stadhuismuseum Schouwen-Duiveland Of lees meer over Integere overheid projecten of het thema