Thema: Vernieuwende participatie

Organisatiespiegel Borsele + verdiepend onderzoek

De gemeente Borsele wil een organisatie zijn die in staat is te voldoen aan de eisen die de omgeving aan haar stelt. Nu en in de toekomst. Om zicht te krijgen op de eisen die de omgeving aan haar stelt, heeft de gemeente Borsele in samenspraak met de kernen de opgaven in beeld gebracht. De organisatie van Borsele is organisch gegroeid; daar waar mogelijk is ingespeeld op de kansen en uitdagingen die zich voordeden. De burgemeester schreef in 2017 in zijn 100-dagen verslag ‘Borsele Bloeit!’ het volgende:

Ik ben een groot voorstander van deze organische manier van ontwikkelen, maar de keerzijde daarvan kan zijn dat dit ook tot scheefgroei, onduidelijkheden en minder logische clustering van taken kan leiden. Om dat te voorkomen geef ik de raad en het college in overweging om met een open houding onze organisatie te laten spiegelen.

Gerben Dijksterhuis - Burgemeester

APK-keuring van de organisatie

Necker van Naem heeft het spiegelen van de organisatie uitgevoerd. Organiseren, programma’s, plannen en projecten alleen leiden niet tot resultaat. Gerichte uitvoering door goede mensen wel. Maar hoe krijgt een organisatie dat voor elkaar? En waar kan het beter? Op deze vragen hebben wij antwoord gegeven. Het was geen traject van ‘help de dokter verzuipt’, maar eerder een APK van de organisatie waarin vanuit een externe blik de bandenspanning, de hoeveelheid remvloeistof etc. werd nagelopen.

Resultaat: een organisatiekompas

Het resultaat van de spiegel was een organisatiekompas. Het kompas gaf de richting aan om de ambtelijke organisatie van Borsele nog beter in haar kracht te zetten om zo de toekomst met kracht tegemoet te treden. De directie kon op basis van het kompas besluiten tot het daadwerkelijk realiseren van de aanbevelingen en adviezen door gerichte interventies. Het gemeentebestuur (raad en college) kreeg met het kompas handvatten aangereikt voor wat nodig is in termen van noodzakelijke investeringen om de ambtelijke organisatie toekomstbestendig in te richten.

Vervolgonderzoek; ander team, frisse blik

Naar aanleiding van de uitkomsten van de organisatiespiegel zijn we ook gevraagd voor het verdiepende onderzoek. Daarbij stonden zorgvuldigheid en volledige feitelijkheid vooraan. Daarom stond het onderzoek, hoewel het een vervolgonderzoek betrof, volledig los van de organisatiespiegel. Om deze reden werden er andere ervaren onderzoekers en adviseurs ingezet. Ook werd er geen informatie gedeeld tussen de twee onderzoeksteams. Bovendien werden de onderzoeksresultaten uitgebreid beschouwd en in verschillende perspectieven gezet.

Volgend project: Evaluatie rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk Of lees meer over Vernieuwende participatie projecten of het thema