Thema: Flexibele organisatie

Online leerportaal en interactieve trainingen voor gemeente in Zeeland

De transitie van een rijksverantwoordelijkheid naar een gemeentelijke verantwoordelijkheid vraagt van ambtenaren anders te werken en te organiseren om zo als organisatie daadwerkelijk te kunnen transformeren. Als antwoord op de vraag ‘hoe dan?’ vanuit een gemeente in Zeeland hebben we na een diepgaande analyse (gebaseerd op assessments en interviews) een online en heel flexibel leerportaal ontwikkeld, in combinatie met kortdurende interactieve trainingen.

Het e-learning portaal maakte leren voor iedereen toegankelijk, leuker en een meer gezamenlijk proces, en het maakte medewerkers zelf eigenaar van hun professionele ontwikkeling. Medewerkers zelf en hun leidinggevenden konden via het interactieve leerportaal het leerproces en de ontwikkeling van medewerkers sturen en monitoren. Het totale traject was opgebouwd uit twee ontwikkelroutes: de leergang voor leidinggevenden, gericht op het binden en ontwikkelen van medewerkers, en de leergang voor medewerkers, gericht op het ontwikkelen van nieuwe competenties (communicatieve vaardigheden, effectief beïnvloeden , adviesvaardigheden, situationeel leidinggeven, werkorganisatie / timemanagement, schrijfvaardigheid en persoonlijke effectiviteit). Beide ontwikkelroutes vonden naast elkaar plaats, en we zorgden er in de opzet voor dat zij elkaar telkens actief moesten opzoeken zodat hun leerervaringen ook zouden beklijven op de werkvloer. Na een jaar hebben we leidinggevenden en medewerkers opnieuw getest en het zichtbare resultaat met elkaar gevierd in een spectaculaire gezamenlijke eindsessie.

Volgend project: Leiderschapsontwikkeling gemeente Zuidwest-Nederland Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema