Thema: Flexibele organisatie

Leiderschapsontwikkeling gemeente Zuidwest-Nederland

De directie van een gemeente in het zuidwesten van ons land heeft ons gevraagd hen te faciliteren in hun leiderschapsontwikkeling op individueel, team- en organisatieniveau. Eerder hadden wij organisatiebreed trainingen verzorgd, onder andere gericht op klantgericht handelen en effectief samenwerken. Het resultaat was een aantoonbare transformatie naar een organisatie die resultaatgerichter en meer flexibel werkt, meer proactief gericht is op het continu verbeteren van processen, vanuit een heldere visie op dienstverlening en zaak- en klantgericht werken.

We constateerden echter dat het management in sommige opzichten wat achter bleef in haar eigen ontwikkeling, waardoor zij nog niet voldoende waren toegerust de organisatie verder te faciliteren in de ingeslagen weg. In samenspraak met alle leidinggevenden hebben we een traject ontwikkeld waarin we directie, afdelingshoofden en ook teamleiders hielpen groeien: ‘van taken naar processen en projecten, van procedures naar resultaten en van managen naar leiderschap’. Het ontwikkeltraject kende drie niveaus die qua programma parallel aan elkaar verliepen, met deels overlap:

Binnen een tijdsbestek van een half jaar hebben alle leidinggevenden deelgenomen aan hun eigen en een gezamenlijk traject. Deze bestond uit training, intervisie en teamcoaching met veel ruimte voor eigen casuïstiek. Het resultaat was een gedeelde en meer uitgedragen visie op leiderschap, verandermanagement en ontwikkeling van mensen, en van daaruit een meer eenduidig optreden naar de medewerkers. Deze voelden zich nu meer gezien en gesteund in hun eigen persoonlijke groei, en binnen de grotere context van organisatieontwikkeling.

Volgend project: Training en opleiding voor een middelgrote gemeente Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema