Thema: Flexibele organisatie

Juiste beslissingen met het burgemeesterassessment

Voor een aantal gemeenten hebben wij, in opdracht van de selectiecommissies, burgemeesterassessments uitgevoerd. De rapporten gaven een onderbouwd inzicht in de talenten en het ontwikkelpotentieel van de kandidaat, als ook in de wijze waarop aan de ontwikkelpunten kan worden gewerkt, gebruikmakend van iemands talent. 

Steeds vaker wordt bij de selectie van een burgemeester een assessment ingezet. Ofwel om erop te kunnen vertrouwen dat men de juiste beslissing neemt bij een dergelijke strategische benoeming, en/of om inzicht te krijgen in het groeipotentieel en de ontwikkelkansen voor de te benoemen kandidaat. Op basis van een solide assessmentadvies kunnen meteen bij aanstelling afspraken worden gemaakt die later nuttig zijn tijdens de evaluatie van het functioneren van de burgemeester. Ook de burgemeester zelf kan die afspraken gebruiken om gedurende zijn/haar ambtsperiode zijn/haar eigen ontwikkeling te monitoren.

Na het voeren van een intakegesprek met de vertrouwenscommissie haalden we alle relevante contextuele informatie boven tafel voor het samenstellen van de juiste meetlat en een passend assessmentprogramma. Aan de basis van de intakes lagen de profielschetsen voor de burgemeesters. De kandidaten werden onder meer getest op basiscondities als identificatie, samenbindend vermogen, integriteit en stressbestendigheid. Daarnaast maakten we ontwikkelde bestuursstijlen zoals die van de verbinder en de procesregisseur inzichtelijk, als ook relevante bestuursvaardigheden zoals het communicatieve vermogen, netwerken, coachen / ontwikkelen, bestuurlijke gevoeligheid, inspireren, resultaatgerichtheid en het innovatief vermogen. Tenslotte hebben we ook cognitieve aspecten als het denkniveau en het analytisch vermogen getest. Om de betrouwbaarheid van de meting te vergoten, hebben we al onze uitspraken gebaseerd op minimaal drie metingen, dus op basis van verschillende meetinstrumenten. De rapportage van het assessment gaf een duidelijk antwoord op de vraagstelling, een onderbouwing voor de gekozen onderzoeksmethoden, onderbouwde scores op alle gevraagde competenties, een geschiktheidsadvies, een risicoafweging en compenseerbaarheid, een samenvatting, conclusie en concreet en persoonlijk ontwikkeladvies. De rapportage bespraken we eerst individueel na met de kandidaat en deelden we na zijn / haar toestemming vertrouwelijk met de contactpersonen uit de vertrouwenscommissie. Alle kandidaten gaven aan de beschrijvingen herkenbaar te vinden en goed uit de voeten te kunnen met de ontwikkeladviezen.

 

Volgend project: Assessment kandidatenlijst politieke partij Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema