Thema: Fitte griffie

Interim raadsadviseur Sociaal Domein Gouda

De gemeente Gouda loopt voorop in de het sluitstuk van het sociaal domein: de transformatie van de aparte vakgebieden Jeugd, Wmo en participatie tot één integrale aanpak. Een grote en lastige opgave voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de leden van de Goudse gemeenteraad. Maar tegelijk met het ingaan van deze cruciale fase, kwam de functie van Raadsadviseur Sociaal Domein vrij. Aan mij de taak om de om in te springen, lopende taken over te nemen en de raad te helpen om grip te krijgen op een grote ontwikkeling op het gebied van Jeugd en Wmo.

Verbinden van inhoud en proces

De Goudse gemeenteraad bezat kennis van het sociaal domein, maar had moeite om het resultaat te zien van het nog door te voeren beleid. De afdeling maatschappelijk domein was vakinhoudelijk sterk, maar was nog niet wegwijs in de dynamiek van de Goudse gemeenteraad. Ten slotte had een bestuurscrisis in 2016 veel vertraging veroorzaakt aan belangrijke projecten waardoor er grote (tijds)druk op de agenda was ontstaan. Als verbindende schakel was aan mij de taak als raadsadviseur om de partijen te verbinden en besluitvorming goed en snel te laten verlopen.

Steunen op ervaring en luisteren naar behoeftes

Belangrijk aan een interim-opdracht is om binnen korte tijd een goed beeld te krijgen van de wensen van een gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Dat vraagt om goed luisteren. Daardoor begreep ik dat de raad graag in gesprek wilde met de sociale teams om te horen wat nu het resultaat van hun beleid was en hoe toekomstig beleid invloed zou kunnen hebben. Ik kon steunen op mijn ervaring in een andere gemeente, zodat ik wist waar de kansen en valkuilen lagen. Die ervaring heb ik gebruikt om een systematische aanpak te adviseren. Aan de andere kant liep de ambtelijke organisatie op tegen de werkwijze van de raad: hoe konden zij fatale deadlines halen en tegelijkertijd complexe materie duidelijk uitleggen? Ik ben actief naar hen toegegaan en vroeg in het proces het raadstraject helpen inbouwen. Dit hielp uiteindelijk weer het belang van de raad, want zij konden tijdig over de juiste informatie beschikken.

Volgend project: Interim raadsadviseur in Amersfoort en interim adviseur in Rheden Of lees meer over Fitte griffie projecten of het thema