Thema: Fitte griffie

Interim raadsadviseur Leeuwarden en interim ambtelijk secretaris van de Groene Hart Rekenkamer

Tegelijkertijd werken voor twee opdrachtgevers was nieuw voor mij. De combinatie van raadsadviseur en ambtelijk secretaris blijkt echter prima te werken omdat zowel de gemeenteraad als de leden van de rekenkamercommissie een goede inhoudelijke en procesmatige ondersteuning verwachten. Hierbij zijn navolgbaarheid en transparantie wat mij betreft meer dan begrippen. Ik vind het belangrijk om ze toe te passen in mijn werk zodat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken. Dit doe ik door helder te communiceren, gestructureerd te werken en overzicht te bewaren.

Groene Hart Rekenkamer

Toen ik aan de slag ging voor deze rekenkamercommissie, waren zij net in een nieuwe samenstelling gestart met de werkzaamheden. De leden hadden veel ambities voor de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om het opzetten van een nieuwe website en het goed vormgeven van de nieuwe onderzoeksprocessen. Dit betekende voor mij een mooie uitdaging in praktische- en inhoudelijke zin, helemaal omdat deze rekenkamercommissie een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas betreft. Het is belangrijk om alle gemeenteraden goed mee te nemen in nieuwe plannen zodat het breed gedragen wordt en je op die manier kunt bouwen aan een goede relatie. Daarnaast ben ik er in mijn werk op gericht om de leden van de rekenkamercommissie zoveel mogelijk te ontlasten.

Navolgbaarheid en transparantie zijn meer dan begrippen. Ik vind het belangrijk om ze toe te passen in mijn werk zodat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken.

Lisette de Lange - van Grootveld - interimexpert Necker van Naem

Raadsadviseur in Leeuwarden

Ook in de functie van raadsadviseur is het belangrijk om op een snelle en heldere manier een goede relatie op te bouwen met de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Ik zorg ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan zodat het politieke proces, en uiteindelijk de vergadering, in goede banen wordt geleid. Daarnaast geeft het je de vrijheid om als raadsadviseur achtergrondinformatie en aanvullende inhoudelijke input te vragen die soms zo nodig is om een dossier te doorgronden. Het is fijn dat ik in de gemeente Leeuwarden de vrijheid krijg om op die manier mijn dagelijkse werkzaamheden in te richten.

Volgend project: Interim griffier Bloemendaal Of lees meer over Fitte griffie projecten of het thema