Thema: Fitte griffie

Interim raadsadviseur in Amersfoort en interim adviseur in Rheden

Als raadsadviseur in Amersfoort ben ik onder andere verantwoordelijk voor de planning van de vergadercyclus van de gemeenteraad. Het is iedere week weer een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de diverse onderwerpen en belangen waardoor college, ambtenaren, inwoners en vooral de raad tevreden zijn. Een correcte politiek-bestuurlijke inschatting is noodzakelijk, want een kleine planningsfout kan grote gevolgen hebben voor het besluitvormingsproces. Naast de procesmatige kant adviseer ik ook raadsleden over onderwerpen die zij willen agenderen en moties en amendementen die ze in willen dienen. Het stellen van de juiste vragen zorgt ervoor dat raadsleden op een scherpere manier het debat kunnen insteken.

Het griffiewerk bestaat uit een interessante combinatie van procedurele, strategische en politiek-bestuurlijke vraagstukken waar ik enthousiast van word.

Eva Witzke - voorheen interim-adviseur Necker van Naem
 

Stroomlijnen

Naast de dagelijkse werkzaamheden word ik blij van nadenken over hoe achterliggende processen beter zouden kunnen worden gestroomlijnd. Samen met mijn collega’s heb ik een vernieuwd planningsysteem op de griffie geïntroduceerd. Hierdoor gaan de voorbereidingen sneller en zijn ze effectiever. Uiteindelijk is dat altijd mijn insteek: zorgen dat het besluitvormingsproces zo optimaal mogelijk werkt waardoor de raad zich op de inhoud kan focussen.

Aansluiting

In Rheden zorg ik ervoor dat diverse verordeningen en protocollen op orde zijn voordat de nieuwe raad na de verkiezingen aantreedt. Hierdoor neem ik de raad en griffie de klussen uit handen waar in de dagelijkse hectiek op een kleine griffie te weinig tijd voor is. Op die manier kunnen zij zich focussen op de inhoud. Protocollen en verordeningen moeten juridisch correct zijn, maar het kan een uitdaging zijn om de (nieuwe) protocollen daadwerkelijk betekenis te geven in de cultuur en het handelen van de gemeenteraad.