Thema: Fitte griffie

Interim griffier Bloemendaal

Iemand die kon zorgen dat de ondersteuning van de raad perfect kon worden georganiseerd in een bestuurlijk onrustige periode. Dat was de opdracht voor Marijke toen zij startte als griffier in Bloemendaal.

De griffier en de commissiegriffier waren naar elders vertrokken, de raad vroeg intensieve aandacht, het college zocht houvast in de communicatie met de raad en de waarnemend burgemeester was maar beperkt beschikbaar. "Mijn inzet is die eerste maanden vooral geweest om te zorgen dat alle ballen in de lucht bleven. Ik trok daarin samen op met de griffiemedewerkster (en later met een interim-commissiegriffier). Behalve aandacht voor het proces is mijn insteek ook steeds geweest om de relatie goed te houden: tussen griffie en college, tussen griffie en ambtelijke organisatie, maar ook tussen griffie en raadsleden. En tja, soms viel er wel eens een bal uit de lucht. Geen drama, kan gebeuren, en dan weer doorgaan!"

Nieuwe burgemeester, nieuwe griffier, nieuwe commissiegriffier

In de afgelopen jaren zijn er nogal wat belangrijke figuren vertrokken. Bloemendaal staat bekend als een bestuurlijk onrustige gemeente. Spannend was of Bloemendaal, na deze roerige periode weer een vaste burgemeester mocht krijgen na twee waarnemend burgemeesters. Op basis van een ambtsbericht van de laatste waarnemend burgemeester stemde de Commissaris van de Koning in met het opstarten van het wervingstraject. Met veel plezier mocht Marijke dit traject als secretaris ondersteunen. Tja, en in een gemeente die bekend staat als bestuurlijk onrustig, is dat een uitdaging. Zeer intensief is dat traject geweest om het in perfecte banen te leiden en te komen tot een voordracht. Dat is gelukt! Ook een nieuwe griffier en commissiegriffier zijn geworven, waardoor er weer een stevige basis is om verder te kunnen.

Relatie met de burger

De relatie met de burger is een uitdaging gebleken. De vele mondige burgers vroegen niet altijd, maar eisten soms. Discussie met de griffie over onderwerp van inspreken (‘dat vertel ik niet’) of in welke categorie een ingekomen brief moest worden geplaatst (‘ik eis dat het categorie A wordt’) waren soms lastig in relatie tot spelregels die flexibel werden uitgelegd. Bij de raad was er enerzijds behoefte om dit gedrag aan banden te leggen en anderzijds de angst het verwijt te krijgen de burger monddood te maken. Een echte uitdaging, waarbij handreikingen over hoe hier elders mee wordt omgegaan, helpend waren.

Volgend project: Ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie Dordrecht Of lees meer over Fitte griffie projecten of het thema