Thema: Integere overheid

Integriteitsavonden gemeenteraad Raalte

Integrale integriteitszorg, daar zetten wij ons voor in. Regelmatig krijgen we het verzoek om voor gemeenteraden één bijeenkomst over integriteit te organiseren. Op zich is dat voor raadsleden natuurlijk een mooie kennismaking met het thema. De eerste hordes om elkaar aan te spreken over integriteit worden genomen en er ontstaat een gedeeld beeld van het immer uitbreidende begrip ‘integriteit’. Toch is één avond ook maar beperkt. Je kunt een paar thema’s behandelen, maar vervolgens werken de raadsleden nog jaren samen. Jaren waarin nieuwe dilemma’s ontstaan en waarin ook de organisatie en het college te maken krijgen met integriteitskwesties.

NIEUWS  In 2021 zal door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Handreiking screening ambtenaren' gepubliceerd worden. Net als voor de in 2019 gepubliceerde 'Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders' is Necker van Naem gevraagd om de inhoud te verzorgen.

Dat risico zag ook de gemeente Raalte. Om het integriteitsbewustzijn goed op de rit te zetten, koos zij voor een andere aanpak. Eén bijeenkomst met de oude raad, één bijeenkomst met de nieuwe raad. Tegelijkertijd doorliepen tientallen ambtenaren een integriteitstraining waarbij deels dezelfde onderwerpen aan bod kwamen. Zo zetten we de neuzen dezelfde kant op: dit zijn integriteitsthema’s binnen de gemeente Raalte, en zo kun je daar mee omgaan.

De verschillende benaderingen van raad en organisatie waren tijdens de trainingen goed zichtbaar. Waar de medewerkers in de organisatie op zoek waren naar wat het thema precies betekent en hoe je een collega of leidinggevende kunt aanspreken, stonden bij de raadsleden vooral de dilemma’s centraal. Er waren zoveel mogelijke perspectieven op een casus, welke is dan de juiste? Is er wel één goed perspectief? En is het een probleem als je er verschillend over denkt binnen je fractie?

De zittende (inmiddels oude) raadsleden hadden eigenlijk een dubbele taak tijdens deze avond: en werken aan je eigen integriteit, én nadenken over wat de belangrijkste lessen zijn voor de volgende raad. Dat leidde tot de ‘Raalter Acht’: acht stelregels over integriteit waarmee de nieuwe raad in het inwerkprogramma ook nog een voorzet van zijn voorganger kreeg. 

Volgend project: Training politiek-bestuurlijke sensitiviteit Staphorst Of lees meer over Integere overheid projecten of het thema