Thema: Flexibele organisatie

Integriteitsassessments voor sleutelfiguren bij gemeente

Bij de aanname van ‘sleutelfiguren in kwetsbare posities’ kiest deze gemeente ervoor integriteitsassessments in te zetten als vast onderdeel van de sollicitatieprocedure (of als aanvulling op een functiegericht selectie-assessment). Dit assessment bestaat doorgaans uit twee componenten: een risicoanalyse en een onderzoek naar integriteit als onderdeel van de persoonlijkheid en gedragsaspecten.

Op het programma staan onder meer vragenlijsten met betrekking tot persoonlijkheid (waaronder de ‘Big 6’), morele waarden en morele oriëntaties, ‘need to belong’ en autonomie, cultuur, dilemmatests, een diepte-interview met een assessmentpsycholoog NIP en diverse rollenspelen met acteurs. Deze onderdelen zien met name toe op integriteit als kenmerk van een persoonlijkheid, in relatie tot de omgeving. Met de risicoanalyse onderzoeken we ook de persoonlijke, financiële en functionele situatie van de persoon in kwestie, vanuit de vraag in hoeverre dat eraan bijdraagt dat hij of zij kwetsbaar is voor bijvoorbeeld verleidingen of voor chantage. Dat onderzoeken we aan de hand van vragenlijsten en bijvoorbeeld ook de manier waarop iemand social media gebruikt. De risicoanalyse is eventueel uit te breiden met een onderzoek in openbare bronnen.

Alle testresultaten beschrijven we overzichtelijk in een persoonlijke rapportage. Daarin is tevens een overzicht van sterke- en aandachtspunten en een concreet geschiktheids- en/of ontwikkeladvies opgenomen. De rapportage laat ruimte voor reflectie van de kandidaat op zijn of haar assessmentresultaten en biedt een format voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Volgend project: Coachingstraject strategisch adviseur gemeente Brabant Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema