Thema: De allerbeste bestuurders

Het nieuwe gezicht van Overijssel

Een nieuwe commissaris van de Koning voor provincie Overijssel die een vliegende start kan maken. Dat was de wens van de vertrouwenscommissie van de provincie, die Necker van Naem en haar zusteronderneming Citisens inschakelde om haar bij de zoektocht te begeleiden. Een traject dat van start ging met een goede analyse van de regio. Zodat de profielschets hout zou snijden en de beste kandidaat voor de positie gevonden kon worden.

Van inwoners..

Onder de slogan ‘Wie wordt het gezicht van Overijssel’ werd aan inwoners en andere belanghebbenden gevraagd naar welk type persoon gezocht moest worden. Maar niet voordat helder was wie die inwoners precies waren. Aan de hand van de betrokkenheidsprofielen van Citisens werd in kaart gebracht wie er in Overijssel wonen en hoe zij het liefst betrokken worden bij het lokale bestuur. De sleutel bleek om de campagne dichtbij te brengen, in taal die bij hen past en door de naam van de provincie te benadrukken. Met een online campagne op sociale media en NU.nl en door de inzet van enquêteurs bereikten we maar liefst 1.600 inwoners van Overijssel.

.. tot stakeholders, iedereen betrokken

Andere interne en externe stakeholders werden betrokken bij het proces door het organiseren van gesprekstafels. Denk aan burgemeesters van diverse gemeenten, Gedeputeerde Staten en partijen uit het maatschappelijk middenveld. Aan de hand van de vraag ‘Als ik denk aan de nieuwe commissaris van Overijssel, dan denk ik aan..’ werd doorgesproken over wat Overijssel uniek maakt en welke uitdagingen er zijn voor de nieuwe cdK.

Beide consultaties vormden belangrijke input voor de profielschets die Necker van Naem in opdracht van de vertrouwenscommissie van Overijssel opstelde.

Begeleiden bij integere selectie

Ook bij de verdere selectieprocedure bleven we betrokken én we trainden de vertrouwenscommissie. Belangrijk aandachtspunt voor een provincie is dat het relatief vaak bekende bestuurders zijn die solliciteren op de functie van cdK. Dit kan betekenen dat er over sommige kandidaten op voorhand al een beeld is, bijvoorbeeld door media-optreden. Belangrijk aandachtspunt voor het trainen van de vertrouwenscommissie was dat alle kandidaten in al hun eigenschappen een eerlijke beoordeling kregen. Tijdens de training werden er ook tips gedeeld voor prudentie in het kader van geheimhouding.

Onze begeleiding werd afgesloten met de benoeming van Andries Heidema in mei 2018. En daarmee wachtte ons een nieuwe opdracht: de vertrouwenscommissie van gemeente Deventer begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe burgervader/-moeder!

 

Volgend project: Eerst participatie, dan pas een plan! Een nieuw centrum voor Zuidlaren Of lees meer over De allerbeste bestuurders projecten of het thema