Thema: Integere overheid

Handleiding Basisscan Integriteit BZK

Bij de benoeming van bestuurders is integriteit een vast agendapunt. Maar hoe verloopt zo’n risicoanalyse precies? Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 concludeerden we dat er nog veel variatie bestond. Tijd voor een aantal praktische handvatten.

NIEUWS  In 2020 zal door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Handreiking screening ambtenaren' gepubliceerd worden. Net als voor de in 2019 gepubliceerde 'Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders' is Necker van Naem gevraagd om de inhoud te verzorgen.

Gebaseerd op onze praktijkervaringen én de inzichten van ruim 400 bestuurders schreven we de nieuwe ‘Handleiding Basisscan Integriteit’, samen met én in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Provincies, waterschappen en gemeenten mochten na de verkiezingen in 2019 direct met de handleiding aan de slag voor het uitvoeren van de risicoanalyse integriteit. De handleiding is sinds maart 2019 beschikbaar op de website van het ministerie: www.politiekeambtsdragers.nl

Wellicht leuk om te weten: naast de inhoud is ook de vormgeving door Necker van Naem verzorgd.

Volgend project: Lansingerland als toekomstbestendige organisatie Of lees meer over Integere overheid projecten of het thema