Thema: Heldere verantwoording

Grip op de veiligheidsregio Nissewaard

De gemeenteraad van Nissewaard heeft het gevoel weinig grip te hebben op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Dit komt voort uit het feit dat Nissewaard één van de vijftien deelnemers is in deze gemeenschappelijke regeling, gecentreerd rond de krachtige gemeente Rotterdam. Wat is de invloed van de raad van Nissewaard, en hoe kan hij deze optimaal uitoefenen?

Een ingewikkeld krachtenveld

In gemeenschappelijke regelingen heeft een gemeenteraad te maken met een ingewikkeld krachtenveld. Binnen de VRR is de burgemeester de vertegenwoordiger van de belangen van Nissewaard. De raad kan de burgemeester op pad sturen met een opdracht, maar het is voor de raad niet altijd duidelijk wat het effect hiervan is geweest.

 

Project - veiligheidsregio Nissewaard
Project - veiligheidsregio Nissewaard

Begrijpbare informatie voor de raad

Goede informatievoorziening is cruciaal voor gemeenteraden om in stelling te komen om te sturen op gemeenschappelijke regelingen. De informatie van de VRR komt tijdig en volledig naar de raad toe. De leesbaarheid van de informatie is echter een struikelblok voor de raadsleden. Onze aanbeveling is daarom om een avond te organiseren met de vertegenwoordigers van de VRR om de behoefte van de raad te bespreken en heldere afspraken te maken over de toekomstige informatievoorziening.

Strategische agenda met sleutelmomenten

Tot slot is het van belang dat de raad beter gebruikmaakt van de instrumenten die hij heeft. Het verdient daarom de aanbeveling om een strategische agenda VRR op te stellen. Hierin wordt inzichtelijk welke sleutelmomenten er zijn en welke instrumenten de raad kan inzetten. Daarbij is bijvoorbeeld de zienswijze op de beleidsstukken en verantwoordingsstukken een belangrijk instrument. Het is zaak dat de raad hierin duidelijk positie kiest en contact zoekt met andere gemeenteraden met vergelijkbare belangen om een gezamenlijke boodschap richting de VRR te organiseren.

Volgend project: Privacy made in Arnhem Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema