Thema: Flexibele organisatie

Griffierassessment in de sollicitatieprocedure

In opdracht van gemeenten begeleidt Necker van Naem regelmatig de werving en selectie van een nieuwe griffier. Een ontwikkelassessment tijdens de sollicitatieprocedure geeft inzicht in de geschiktheid van de kandidaat en zijn / haar ontwikkelpotentieel. 

De griffier adviseert en ondersteunt de raad onafhankelijk met betrekking tot haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Ook geeft hij / zij leiding aan de griffie. Gezien de complexiteit van de functie en de context waarbinnen de nieuwe griffier moet opereren, adviseerden wij een selecterend ontwikkelassessment in te zetten als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Het assessment gaf een onderbouwd inzicht in zowel de geschiktheid van de kandidaten voor de functie op dat moment, als ook in hun ontwikkelpotentieel en welke ontwikkelstappen eventueel nog nodig zijn om op een gewenst niveau invulling te geven aan de functie.

Naast het academisch denkniveau zijn de volgende competenties getoetst: politieke en bestuurlijke sensitiviteit, flexibiliteit, samenwerken, plannen en organiseren, verandervermogen, persoonlijke stevigheid, omgevingsbewustzijn, strategisch denken, integriteit, samenbindend vermogen, resultaatgericht aansturen, ontwikkelen van anderen, beïnvloedend vermogen en schriftelijke communicatie.

Volgend project: Een ontwikkelslag van team Burgerzaken Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema