Thema: Heldere verantwoording

Evaluatie verzelfstandiging stadhuismuseum Schouwen-Duiveland

In de afgelopen tien jaar hebben veel gemeenten de stap gezet om culturele instellingen te verzelfstandigen. Een spannende ontwikkeling, want in één klap moet een deel van de ambtelijke organisatie op eigen benen staan. Zo ook het Stadhuismuseum op Schouwen-Duiveland. Drie jaar na de verzelfstandiging wilde de raad weten: Is het museum, dat de grootste subsidie op Schouwen-Duiveland ontvangt, daadwerkelijk een zelfstandige culturele onderneming geworden?

Op de meeste bedrijfsvoeringsaspecten scoorde het museum goed. Maar: de herkomst van de bezoekersaantallen bleef onduidelijk. En dat terwijl ook hier juist specifieke afspraken over waren gemaakt. Ook de samenwerking met andere musea bleek een heikel punt. Afspraken op het gebied van samenwerking met andere musea komen nog niet goed uit de verf, tot frustratie van alle betrokkenen. En dat is jammer, want de in het onderzoek betrokken scholen werken graag samen met alle musea. Een mooie kans om een nieuwe generatie te betrekken.

Aan de gemeente nu de uitdaging om, ook bij een instelling die op afstand staat, de vinger aan de pols te houden. Het rekenkameronderzoek biedt daar een startpunt in.

Volgend project: Thuis in de Wijk en het sociaal domein in Nissewaard Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema