Thema: Flexibele organisatie

Een ontwikkelslag van team Burgerzaken

Als gevolg van steeds verdergaande digitalisering en nieuwe samenwerkingsrelaties met andere gemeentes, bleek het team Burgerzaken nog niet voldoende toegerust op de nieuwe realiteit, waarbij zij taken meer samen, proactief en vanuit overzicht moesten gaan oppakken, en de klant veel meer centraal moest komen te staan. Er heerste een negatieve sfeer binnen het team, er was groot gebrek aan initiatief en verantwoordelijkheidsbesef en er was nauwelijks samenwerking onderling en met de rest van de organisatie.

Nadat we met alle teamleden individueel en met elkaar in gesprek waren geweest en ons verzekerden van ieders commitment, hebben wij bij ieder van hen een talentenscan afgenomen. Deze bestond naast vragenlijsten, tests en een diepte-interview uit rollenspelen met in- en externe klanten. De resultaten van deze talentenscans vertaalden we naar zowel individuele ontwikkeladviezen als adviezen voor hun teamontwikkeling. Aansluitend op het teamprofiel hebben wij een teamcoaching op maat voor hen ontwikkeld en inmiddels succesvol afgerond. Het team heeft flinke stappen gemaakt naar zowel taakvolwassenheid als een professioneler niveau van samenwerking en is daardoor in staat om met elkaar de gewenste ontwikkelslag te maken.

Volgend project: Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam afgerond Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema