Thema: Vernieuwende participatie

De toekomst van Lansingerland

Soms komt een organisatie voor uitdagingen te staan die de aandacht voor de lange termijn en toekomstbestendigheid doen verslappen. Dat is niet raar, want zaken als financiële zelfstandigheid of bestuurlijke crises hebben op iedereen een impact – college, organisatie, raad én inwoners. Buurgemeenten en provincie kijken op afstand mee en bij het koffieapparaat merk je dat de gesprekken veranderen.

Ook onze opdrachtgever Lansingerland had zich een aantal jaar lang met name gericht op de uitdagingen van de dag: het doel was om het hoofd boven water te houden en financieel weer gezond te worden. Dat vroeg veel, van alle betrokkenen. In 2017 was de weg terug naar boven duidelijk ingezet en bleek dat een volgende stip op de horizon ontbrak. Tijd om aan de slag te gaan!

Van binnen naar buiten 

Zo’n nieuwe stip op de horizon, dat maakt enthousiasme los. Nieuwe ideeën ontstaan, de ruimte ontstaat om weer verder te denken dan de dagelijkse werkzaamheden. Met verschillende typen bijeenkomsten inventariseerden we scenario's en gaven we vorm aan het toekomstbeeld van Lansingerland. En daar stopte het natuurlijk niet, de bijbehorende opgaven brachten we in beeld: wat zijn de risico’s, waar liggen de kansen? Welke dromen zijn er voor de organisatie? De blik van binnen weer naar buiten richten, is een eerste stap in een verandertraject.

Van buiten naar binnen

Maar realistisch gezien liggen er buiten ook opgaven die bepalen wat er binnen precies gebeurt. En die twee perspectieven, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen waren bepalend voor ons advies. Om te zorgen dat Lansingerland een goede start kon maken met het bouwen van haar organisatie van de toekomst, hebben we opdrachtkaarten gemaakt. Een heldere presentatie van de resultaten (door onze eigen vormgevers). Een mooie basis voor de vervolgstappen: op naar die nieuwe stip op de horizon.

Je kunt hier meer lezen over het vervolg.

Volgend project: Integriteitsavonden gemeenteraad Raalte Of lees meer over Vernieuwende participatie projecten of het thema