Thema: Flexibele organisatie

Coachingstraject strategisch adviseur gemeente Brabant

Een van onze coachees is werkzaam als strategisch adviseur bij een gemeente in Brabant. Daarnaast is hij ook actief als programmamanager. Beide rollen geven hem op een andere manier voldoening: enerzijds kan hij anderen helpen, en op het andere niveau wordt een meer sturende, verantwoordelijke rol van hem verwacht. Hoewel hij plezier beleeft aan zijn werk en zich genoeg uitgedaagd voelt, ervaart hij geregeld ook spanning bij zichzelf. Hij slaagt er wel in om dat professioneel te managen, maar hij ervaart de spanning tegelijk ook als onnodige energieverspilling, waar hij graag meer grip op wil krijgen. Die grip ervaart hij nu onvoldoende, wat het beantwoorden van zijn vraag ‘wat is mijn volgende loopbaanstap?’ ook niet gemakkelijk maakt.

Dit is voor hem aanleiding om begeleiding te zoeken bij één van onze coaches met de vragen:

1. Hoe wil ik mezelf verder ontwikkelen? Wat is professioneel een passende volgende stap?

2. Hoe kan ik mijn persoonlijk leiderschap vergroten, zodat ik ook in voor mij lastige situaties doelbewust én authentiek gedrag kan inzetten?

Het coachtraject wordt voorafgegaan met een driegesprek waarbij ook de leidinggevende van de coachee aanwezig is. Samen concretiseren we de leerdoelen en de gewenste resultaten waar we naar toe gaan werken. Gedurende het coachtraject werken de coach en de coachee aan de leerdoelen via zelfonderzoek, opsporen en vervangen van belemmerende overtuigingen, ‘spelen’ met verschillende energieën en het oefenen met nieuw gedrag en denkstrategieën. Vanuit concrete praktijksituaties zoeken we samen naar wat hij nodig heeft om nieuwe stappen te zetten.

Om de transfer van het geleerde naar de praktijk te stimuleren, bespreekt de coach tussentijds de voortgang van zijn ontwikkeling in een driegesprek met hemzelf en zijn leidinggevende. Op basis van de conclusies van dit gesprek gaan we ofwel verder op de uitgestippelde koers, ofwel we passen de sessies aan, zodat hij alsnog zijn leerdoelen kan bereiken. In de eindevaluatie komen we eveneens met zijn drieën bijeen en evalueren we in hoeverre de leerdoelen zijn bereikt en wat de coachee zelf en de leidinggevende eventueel kunnen doen om de leerdoelen te doen beklijven.

Volgend project: Verkiezing Beste Bestuurder 2020 Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema