Thema: Heldere verantwoording

Belevingsonderzoek herindeling Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Herindelingen van gemeenten brengen veel verwachtingen en doelstellingen met zich mee. Van de betrokken gemeenten, maar ook van inwoners, stakeholders en politiek. Toen in 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer fuseerden, hadden zij ook met deze verwachtingen en doelstellingen te maken. Twee jaar later maakten wij de balans op, in opdracht van de rekenkamercommissie.

Niet alleen om te zien hoe de herindeling tot dan toe was verlopen, maar óók om na te gaan waar er bijgestuurd kon worden. Hierbij ging het om een belevingsonderzoek: hoe waarderen en ervaren betrokkenen de herindeling? Een flink onderzoek, aangezien er een heel aantal betrokkenen waren. 

Een betrouwbaar beeld

Om verschillende betrokkenen te kunnen bevragen, zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Zo is er gebruikgemaakt van een analyse van meer dan 100 documenten, interviews met de burgemeester en twee ambtelijke betrokkenen bij het fusieproces, een groepsgesprek met twaalf ambtenaren, elf stakeholders (uit Graft-De Rijp en Schermer) en zeven raadsleden. Daarnaast zijn inwoners geconsulteerd door middel van een online enquête waaraan 672 inwoners uit de gemeente Alkmaar hebben deelgenomen. Hiervan waren 160 deelnemers afkomstig uit één van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp of Schermer. 

 

Tabel Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer
Tabel Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer
 

Onze aanbevelingen

Door middel van dit uitgebreide onderzoek is een compleet beeld ontstaan van de realisatie van doelstellingen en verwachtingen. Doordat juist de beleving van de betrokkenen belangrijk was, richten veel van de gedane aanbevelingen zich daar op. Zoals dat de nieuwe gemeente zich nadrukkelijk presenteert als stad en dorp naast elkaar om zo uitdrukking te geven aan de “eenheid en verscheidenheid”. En dat de gemeente benadrukt dat de nieuwe gemeente ook sterke punten uit Graft-De Rijp of Schermer nadrukkelijker een plek geeft. 

Volgend project: Evaluatie passend onderwijs Twente Noord Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema