Thema: Fitte griffie

Begeleiding werving & selectie griffier Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen startte eind 2018 met de zoektocht naar een nieuwe griffier. Gezien de dynamiek binnen de gemeenteraad heeft de werkgeverscommissie ervoor gekozen deze werving en selectie breed in te steken zodat er zoveel mogelijk draagvlak kwam ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat-griffier.

Alle neuzen dezelfde kant op

Zeven raadsleden vanuit verschillende fracties vormden de selectiecommissie en Necker van Naem trad adviserend op. Door iedereen in de verschillende stappen van het proces mee te nemen, kregen we alle neuzen dezelfde kant op. Daarnaast hebben wij alle praktische zaken voor onze rekening genomen. Zoals het maken van een draaiboek, het plannen van gesprekken en samenstellen van de documentatie.

Selectie van de kandidaten en kennismakingsgesprekken

De eerste selectie van de brieven is ook door Necker van Naem verzorgd. We hebben vervolgens de brieven toegelicht aan de selectiecommissie. Zes kandidaten zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De selectiecommissie werd ten tijde van de eerste gesprekken opgesplitst in twee groepen, inclusief een adviseur van Necker van Naem. Per groep werd bewust een verschillende gespreksfocus gehantereerd. Deze beelden samen zorgden voor een goede afweging van de kandidaten voor de tweede ronde.

Doel bereikt!

Voor de tweede ronde, waarin we nog met drie overgebleven kandidaten zouden spreken, vormden de burgemeester en de gemeentesecretaris en de griffie ook nog aparte adviescommissies richting de selectiecommissie. Zo hadden de overgebleven kandidaten nog drie gesprekken voor de boeg. Na afloop vond een terugkoppeling van de adviescommissies richting de selectiecommissie plaats. Uiteindelijk was het aan de selectiecommissie om weloverwogen de knoop door te hakken. 

Volgend project: Organisatiespiegel Borsele + verdiepend onderzoek Of lees meer over Fitte griffie projecten of het thema