Thema: Flexibele organisatie

Assessment kandidatenlijst politieke partij

Om te beoordelen of kandidaten beschikken over de kwaliteiten en eigenschappen waar zij voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer aan moeten voldoen, hebben wij assessments ingezet. Het assessment leverde een geobjectiveerd beeld op van de kandidaat in relatie tot het gewenste profiel.

Naast het gevraagde hbo-denkniveau en het analytisch vermogen zijn de volgende competenties getoetst: intrinsieke motivatie, omgevingsbewustzijn, politieke sensitiviteit, samenwerken, stressbestendigheid, gedrevenheid/ initiatief, verantwoordelijkheid, oplossingsgerichtheid, sociale vaardigheid, communicatief vermogen, betrouwbaarheid, strategisch denken, onderhandelingsvaardigheid, netwerken, beïnvloedend vermogen, plannen en organiseren en conflictvaardigheid.

We rapporteerden over de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat, het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelstrategie: hoe kan de kandidaat het beste aan relevante ontwikkelpunten werken, passend bij diens kwaliteiten, ambities en de ontwikkelruimte binnen de rol en context? Op basis van deze conclusies deden wij tenslotte een uitspraak over de geschiktheid van de deelnemers voor de kandidaatstelling op de kandidatenlijst.

Volgend project: Griffierassessment in de sollicitatieprocedure Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema