Thema: Heldere verantwoording

Ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie Dordrecht

Als ambtelijk secretaris ben ik erop gericht de rekenkamercommissie zo goed mogelijk te ondersteunen. In een gemeente als Dordrecht loopt er toch steeds een onderzoek of drie, vier naast elkaar. Daar hoort bij dat je de relaties met de onderzoeksbureaus onderhoudt. Ik bewaak ook de planning en termijnen, adviseer bij het maken van keuzes. Maar ik schrijf met minstens zoveel plezier mee aan een goed onderzoeksprogramma. Aanvoelen waar de behoefte ligt, dat ligt me.

Veel structuur

Bij rekenkamers ontmoet je veel inhoudsgedreven mensen. Zelf werk ik graag heel gestructureerd. Zo help ik het overzicht te bewaren, met inzicht in zaken als timing en relatiebeheer. Ik heb in Dordrecht bijvoorbeeld een format geïntroduceerd om het proces van ambtelijke wederhoor meer structuur te geven. Je kunt zeggen: “Hier heb je de Nota van Bevindingen”, en het verder op z’n beloop laten. Dat is niet mijn manier. Dankzij zo’n format komt de feedback gestructureerd terug, en kan je ook makkelijker terugkoppelen wat ermee is gebeurd. Mooi om te zien dat het werkt.

Vooruitstrevend

Erg leuk aan Dordrecht is dat ze een ambitieuze rekenkamercommissie hebben die ook vernieuwende dingen doet. Inwoners werd bijvoorbeeld via een enquête gevraagd mee te denken over belangrijke onderzoeksthema’s. Ik heb daar gemerkt hoe belangrijk het is om een goede relatie met de raad te hebben, en om daar ook in te investeren door bijvoorbeeld consultatierondes bij de fracties te houden. Doe je dat goed, dan functioneert de rekenkamer echt als een instrument van de raad, zoals het is bedoeld.

Volgend project: Vertrekregelingen topambtenaren Amsterdam: alles boven tafel Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema