Thema: Flexibele organisatie

Aan de slag met de organisatiecultuur

Een uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt van 70 naar 170 mensen. Personele gevolgen zijn bijvoorbeeld dat er een groot aantal uitzendkrachten, gedetacheerden en andere inhuur medewerkers werkzaam zijn. In een wat zorgelijke verhouding van 44 vast: 56 inhuur. Daarnaast brengt de snelle groei met zich mee dat er een managementlaag tussengevoegd is. De afstand tussen de verschillende geledingen is daarmee groter geworden, en de bereikbaarheid van leidinggevenden kleiner. Beide factoren hebben invloed op de cultuur.

Een tijdje geleden heerste er een ‘start-up’ sfeer. Iedereen kende elkaar, en zette zich in voor hetzelfde doel. Met de groei zijn de lijnen langer geworden en worden er andere dingen van verschillende functies gevraagd. Voor sommige mensen die vanaf het eerste uur aanwezig waren, heeft de groei gevolgen gehad die ze liever anders hadden gezien. Ze hebben bijvoorbeeld de functie niet gekregen die ze graag gewild hadden, hebben een nieuwe leidinggevende boven zich, waar ze moeilijk aan kunnen wennen of ze worden op andere criteria beoordeeld dan waar ze in eerste instantie voor ingehuurd zijn. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een aantal signalen van onveiligheid en onheuse bejegening bij een aantal personen terecht is gekomen. Ons is gevraagd de signalen verder te onderzoeken, maar ook de nieuw ontstane cultuur op kansen en risico’s in het licht van de strategische doelen van de dienst.

Naast het inzetten van een cultuurscan hebben we alle medewerkers uit de betreffende teams gesproken, en ook enkelen daarbuiten. Daarnaast interviewden we de coördinatoren en de manager van de afdeling. We waren onder andere benieuwd naar  hoe zij de sfeer en de cultuur binnen de verschillende groepen ervoeren en of zij kritische momenten konden benoemen. Op basis van de analyses van de scan en de gesprekken hebben we heel concrete adviezen uitgebracht om de bevindingen uit het onderzoek aan te pakken en toe te werken naar een meer gewenste organisatiecultuur. Deze hadden betrekking op alle lagen in de organisatie.

Volgend project: Teamontwikkeltraject afdeling Kwaliteit & Concerncontrol gemeente Noord-Nederland Of lees meer over Flexibele organisatie projecten of het thema