Heldere verantwoording

Vertrekregelingen topambtenaren Amsterdam: alles boven tafel

Koppen als ‘Zakkenvullers aan de top bij gemeente Amsterdam’ sierden de kranten naar aanleiding van onderzoek van Necker van Naem.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie Dordrecht

Ik geniet van de diversiteit aan taken en rollen: van advies over onderzoek tot zorgen voor planning en structuur.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Privacy made in Arnhem

Onderzoek naar hoe de gemeente Arnhem de privacy en informatieveiligheid heeft gewaarborgd en hoe de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol hierbij vervult.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Grip op de veiligheidsregio Nissewaard

Nissewaard is 1 van de 15 deelnemers is in deze gemeenschappelijke regeling, gecentreerd rond de krachtige gemeente Rotterdam. Wat is de invloed van de raad?

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Onderzoek inhuur externen in Brielle

Een onderzoek naar de aard en omvang van de externe inhuur, en aanknopingspunten voor de raad om het beleid, de organisatie en sturing te verbeteren.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

De impact van de coronapandemie op het functioneren van de lokale democratie

De door de overheid afgekondigde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, brengen allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Thuis in de Wijk en het sociaal domein in Nissewaard

Ontwikkeling in het sociaal domein gebeurt op basis van ervaring. En natuurlijk, ook op basis van kennis, maar feit is dat er elke dag dingen gebeuren die niet eerder zijn geb...

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Evaluatie verzelfstandiging stadhuismuseum Schouwen-Duiveland

Afgelopen jaren hebben veel gemeenten de stap gezet om culturele instellingen te verzelfstandigen. Spannend, want in één klap moet de instelling op eigen benen staan.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Belevingsonderzoek herindeling Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Twee jaar na de fusie van de gemeenten vond de rekenkamercommissie het tijd om de balans op te maken. Hoe waarderen en ervaren betrokkenen de herindeling?

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Onderzoek citymarketing Enschede

Het advies van Necker van Naem was om met elkaar opnieuw te bepalen hoe citymarketing voor de stad geregeld moet worden. Want Enschede heeft genoeg te bieden.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Evaluatie rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

Elke 3 jaar laten de gemeenten Ermelo en Harderwijk een externe evaluatie van hun gezamenlijke rekenkamercommissie uitvoeren.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Evaluatie passend onderwijs Twente Noord

Hoe bevalt de samenwerking tussen scholen en schoolcoaches? Leidt de huidige aanpak tot de gewenste professionalisering van het schoolsysteem? Afnemende ondersteuningsuren?

Lees meer over dit project…