Integere overheid

Privacy en veiligheid in het sociaal domein, Dronten

De AVG. Weet u het nog? De vele uitschrijfmails en actieplannen in aanloop naar 25 mei 2018? We onderzochten de gevolgen voor de werkbaarheid in het sociaal domein in Dronten.

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Integriteitsavonden gemeenteraad Raalte

Om het integriteitsbewustzijn goed op de rit te zetten, koos gemeente Raalte voor een integrale aanpak.

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Handleiding Basisscan Integriteit BZK

Gebaseerd op onze praktijkervaringen én de inzichten van ruim 400 bestuurders schreven we de ‘Handleiding Basisscan Integriteit’. Beschikbaar via PolitiekeAmbtsdragers.nl.

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Verdiepend integriteitsonderzoek Veere

Veel integriteitskwesties kunnen voorkomen worden door goede, proactieve integriteitszorg. Maar: het blijft mensenwerk.

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Risicoscans integriteit raadsleden Brunssum

De risicoscans, waarbij zowel open bronnen worden onderzocht als veel mensen uit de gemeente worden gesproken, geven inzicht in mogelijke kwetsbaarheden voor de gemeente.

Lees meer over dit project…