Fitte griffie

Onderzoek digitale beraadslaging en besluitvorming

Als straks de Spoedwet van kracht wordt, zijn we er dan ook klaar voor?

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim raadsadviseur Sociaal Domein Gouda

Als verbindende schakel is aan de raadsadviseur de taak om de partijen te verbinden en besluitvorming goed en snel te laten verlopen.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim raadsadviseur in Amersfoort en interim adviseur in Rheden

Het griffiewerk bestaat uit een interessante combinatie van procedurele, strategische en politiek-bestuurlijke vraagstukken waar ik enthousiast van word.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim griffier Heemskerk

Gijs Corten krijgt er energie van om samen met de raad tot nieuwe, strategische afwegingen te komen om hun doelen te bereiken. 

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim griffier Bloemendaal

Iemand die kon zorgen dat de ondersteuning van de raad perfect kon worden georganiseerd in een bestuurlijk onrustige periode.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim raadsadviseur Leeuwarden en interim ambtelijk secretaris van de Groene Hart Rekenkamer

Navolgbaarheid en transparantie zijn meer dan begrippen. Ze zijn belangrijk om toe te passen in het werk, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Begeleiding werving & selectie griffier Vlaardingen

Door iedereen in de verschillende stappen van het proces mee te nemen, kregen we alle neuzen dezelfde kant op.

Lees meer over dit project…