Flexibele organisatie

Training en opleiding voor een middelgrote gemeente

Een flexibele ambtelijke organisatie vraagt om continue en tegelijkertijd duurzame gedragsverandering van iedereen die bij de gemeente werkt.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Aan de slag met de organisatiecultuur

De cultuur van een (deel van de) organisatie is niet tastbaar maar wel voelbaar, en heeft veel invloed op hoe men met elkaar en met de omgeving (klanten, andere afdelingen) om...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Integriteitsassessments voor sleutelfiguren bij gemeente

Bij de aanname van ‘sleutelfiguren in kwetsbare posities’ kiest deze gemeente ervoor integriteitsassessments in te zetten als vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Teamontwikkeltraject afdeling Kwaliteit & Concerncontrol gemeente Noord-Nederland

Medewerkers zouden flexibeler en transparanter moeten inspelen op klantbehoeften, vanuit samenwerking en vanuit taakoverstijgend en meer zakelijk denken. 

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Coachingstraject strategisch adviseur gemeente Brabant

Een van onze coachees is werkzaam als strategisch adviseur bij een gemeente in Brabant. Daarnaast is hij ook actief als programmamanager.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Leiderschapsontwikkeling gemeente Zuidwest-Nederland

De directie van een gemeente in het zuidwesten van ons land heeft ons gevraagd hen te faciliteren in hun leiderschapsontwikkeling op individueel, team- en organisatieniveau.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Ontwikkelassessement functioneel applicatiebeheerder sociaal domein

Voor een applicatiebeheerder bij een gemeente in regio Utrecht ontwikkelden we een idividueel ontwikkelassessment, gevolgd door een maatwerk communicatietraining en persoonlij...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Selectie assessment voor nieuwe gemeentesecretaris

De uitdagingen zijn groot en de lat hoog ligt voor de nieuwe gemeentesecretaris, dat vraagt om passende begeleiding.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Online leerportaal en interactieve trainingen voor gemeente in Zeeland

De transitie van een rijksverantwoordelijkheid naar een gemeentelijke verantwoordelijkheid vraagt van ambtenaren anders te werken en te organiseren. 

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Een ontwikkelslag van team Burgerzaken

Als gevolg van steeds verdergaande digitalisering en nieuwe samenwerkingsrelaties met andere gemeentes, bleek het team Burgerzaken nog niet voldoende toegerust op de nieuwe re...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Juiste beslissingen met het burgemeesterassessment

Voor een aantal gemeenten hebben wij, in opdracht van de selectiecommissies, burgemeesterassessments uitgevoerd.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Assessment kandidatenlijst politieke partij

Om te beoordelen of kandidaten beschikken over de kwaliteiten en eigenschappen waar zij voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer aan moeten voldoen, hebben wij assessments...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Griffierassessment in de sollicitatieprocedure

In opdracht van gemeenten begeleidt Necker van Naem regelmatig de werving en selectie van een nieuwe griffier. Een ontwikkelassessment tijdens de sollicitatieprocedure geeft i...

Lees meer over dit project…