Thema: Vernieuwende participatie

Vergadermodel raad

Nabije, transparante en efficiënte besluitvorming. Vergadert de gemeenteraad effectief? En sluit het vergadermodel aan bij de ambities van de raad? Of is het tijd om het samenspel te evalueren en een nieuw model te introduceren? Het welbekende BOB-model voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming pakt in elke setting anders uit. Een vergadermodel is dan ook altijd maatwerk.

Goed inrichten van de vergaderstructuur verbetert om te beginnen de interne dynamiek in de raadsvergadering. Voor inwoners kan het drempels verlagen om deel te nemen aan discussies. Onze aanpak begint bij de probleemanalyse. We combineren de cultuur- én structuuraspecten, met bijzondere aandacht voor vergroten van de participatie. Zodat de besluitvorming door de gemeenteraad transparant, efficiënt en nabij is.