Thema: Flexibele organisatie

Training en opleiding

Een training is een geschikte vorm voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag. Onze trainers hebben ruime ervaring binnen gemeentelijke organisaties en overheid en een stevige didactische basis, gericht op het ontwikkelen van duurzame gedragsverandering. Veelal maakt een training onderdeel uit van een organisatiebreed ontwikkeltraject, maar soms worden ook op zichzelf staande trainingen bij ons aangevraagd. Geen gemeente is hetzelfde, maar sommige thema’s dienen zich regelmatig aan waar het organisatieontwikkeling betreft. Een greep uit ons trainingsbestand: adviesvaardigheid, beïnvloedend vermogen, politieke bestuurlijke sensitiviteit, samenbindend leidinggeven, ontwikkelen van teams en medewerkers, effectief omgaan met je tijd, de vitale medewerker, diversiteit en samenwerking, klantgerichtheid vergroten en integriteitstrainingen. Daarnaast ontwikkelen wij opleidingen, opleidingshuizen en academies, ondersteund door de modernste programma’s en technieken.