Thema: Integere overheid

Risicoanalyse raad of college

Risicoanalyse is erop gericht op mogelijke risico’s voor te sorteren. Is er sprake van onverenigbare betrekkingen, nevenfuncties, of verstrengeling van financiële belangen?

Het is belangrijk om aan het begin van een ambtstermijn duidelijkheid te hebben over potentiële integriteitsrisico’s, niet in de laatste plaats voor de publieke beeldvorming. Met een risicoanalyse voor de raad en/of het college geven we voor de ambtsdrager in kwestie aan waar zich mogelijke risico’s bevinden. De analyse voeren we uit met aandacht voor de persoon en voor de context.

Onze aanpak zet in op zowel bewustwording van risico’s als het gesprek erover. Een digitale vragenlijst en een telefonisch gesprek leveren de basis voor een rapportage met advies. Tevens dragen we suggesties aan voor beheersmaatregelen.