Thema: Integere overheid

Risicoanalyse ambtelijke organisatie

Ambtenaren hebben veelal een directe link met de gemeenschap waar zij voor werken. Of ze nu sporten in het dorp, de aannemer voor het nieuwe gemeentehuis van dichtbij kennen, of graag grond willen kopen die eigendom is van de gemeente. Zowel ambtenaar als gemeente zullen zich moeten afvragen welke risico’s dit met zich meebrengt.

Natuurlijk kan je een casus bespreken zodra die zich voordoet. Beter en transparanter is het om dit vooraf op te pakken en er het gesprek over aan te gaan. Een risicoanalyse voor ambtenaren is hier een uitstekend middel voor.

Necker van Naem Integriteit geeft inzicht in de potentiële integriteitsrisico’s voor de ambtenaar in kwestie. De analyse voeren we uit met aandacht voor de persoon en voor de context. Onze aanpak zet in op bewustwording van risico’s en het gesprek erover. Een digitale vragenlijst levert de basis voor een rapportage met advies. Ook beheersmaatregelen zijn hier op afgestemd.