Thema: Heldere verantwoording

Rekenkameronderzoek

Een krachtig instrument van de raad

In de kaderstellende en controlerende taken is de rekenkamer of rekenkamercommissie een krachtig instrument van de raad. Of beter: kán dat zijn. Met advisering en onderzoek dragen we daar graag aan bij. Want snappen hoe je het dualisme in het lokale bestel in praktijk brengt, dat kenmerkt de aanpak van Necker van Naem.

Al bij de invoering hebben we rekenkamers actief ondersteund bij de oprichting. We voeren overal in Nederland rekenkameronderzoek en evaluaties uit, verzorgen trainingen en bieden op interim-basis ambtelijk-secretarissen en onderzoekers. Ook vullen we enkele directeurschappen in.

Afhankelijk van het te onderzoeken thema en de gekozen onderzoeksvorm, betrekken we bij de uitvoering van elk onderzoek gespecialiseerde onderzoekers die aan ons bureau verbonden zijn. We doen aanbevelingen die realistisch en uitvoerbaar zijn.

Hieronder enkele van onze projecten:

Een greep uit onze participatietrajecten

Necker van Naem en Citisens hebben ruime onderzoeks- en praktijkervaring op het gebied van burger- en overheidsparticipatie. Lees hier meer over hoe wij verschillende groepen ...

Lees meer...