Thema: De allerbeste bestuurders

Profielschets burgemeester

Bij het benoemingsproces komt heel wat kijken, in termen van keuzes, afwegingen en organisatie. De profielschets, fundament van de benoemingsprocedure, legt de basis voor de beste match tussen gemeente en de nieuwe burgemeester. Ook onze advisering over een strak proces met een heldere planning draagt daaraan bij.

We ondersteunen vertrouwenscommissies op verschillende manieren, maar altijd met als doel een gemeente-eigen profielschets die past bij de unieke kracht van een gemeente, vertaalt in kenmerken en uitdagingen voor een nieuwe burgemeester. Een sprekende profielschets mèt couleur locale dus. 

We ondersteunen vertrouwenscommissies bijvoorbeeld door:

  1. Inwoners te vragen naar hun wensen voor de toekomstige burgemeester, met de Mijn Burgemeester-tool.
  2. Vertrouwenscommissies met slimme vragen en passende werkvormen op weg te helpen naar een scherpe en gemeente-eigen profielschets, waarin ook de input van andere stakeholders een plek heeft. Denk aan de directeur van de veiligheidsregio en het college.
  3. De profielschets uit te werken in concrete teksten, als het fractievoorzitters en griffier aan tijd ontbreekt.

Hieronder enkele van onze projecten:

Begeleiding vertrouwenscommissie Arnhem

Arnhem, een stad die bruist van diversiteit en kracht, van creativiteit en ondernemerschap, heeft veel te bieden. Zo ook aan haar nieuwe burgemeester.

Lees meer...

Ondersteuning vertrouwenscommissie Dalfsen

Dalfsen is trots op de gemeente en haar inwoners. Met 'Dalfsen biedt een buitenkans' daagde de gemeente sollicitanten uit om te laten zien wat zij te bieden hebben.

Lees meer...