Thema: De allerbeste bestuurders

Profielschets burgemeester

Bij het benoemingsproces komt heel wat kijken, in termen van keuzes, afwegingen en organisatie. De profielschets, fundament van de benoemingsprocedure, legt de basis voor de beste match tussen gemeente en de nieuwe burgemeester. Ook onze advisering over een strak proces met een heldere planning draagt daaraan bij.