Thema: Vernieuwende participatie

Participatiestrategie

Een goed doordacht participatieproces waarin bewoners en bestuur elkaar vinden? Het kan echt. Wederkerigheid in de relatie tussen overheid en burger, dat is geen kwestie van mode. Het hoort gewoon bij hedendaags besturen. Gevraagd of ongevraagd, burgers laten zich horen. Uit de wirwar van meningen, van persoonlijke en collectieve initiatieven word je pas wijs als je de wisselwerking met politiek en organisatie gestructureerd weet in te richten.

Het kan echt. Door met aansprekende methoden de relatie te leggen, bruikbare input te vergaren, waardering te organiseren.