Thema: Flexibele organisatie

Organisatieontwikkeling

Het ontwikkelen van een gemeentelijke organisatie gaat veelal over het verbinding creëren tussen medewerkers waarbij flexibiliteit en innovatief vermogen belangrijke waarden zijn. Maar hoe stimuleer je dat binnen een organisatie? En hoe stimuleer je daarbij zelfsturing en lef bij medewerkers en leidinggevenden? Hoe verhouden diversiteit en identiteit zich tot elkaar en gooien we geen kinderen met badwater weg? Hoe breng je alle processen bij elkaar, welke weerstand gaan we ontmoeten? En hoe gaan we dat ombuigen naar positieve betrokkenheid? Dit en heel veel meer maakt organisatieontwikkeling een dynamisch en vaak complex proces. Na een heldere analyse gaan wij over tot een ontwerp voor organisatie-ontwikkeling. En doordat we daarbij goed aansluiten bij zowel de strategische doelen van de organisatie als ook bij het dna van de mensen zelf, zorgen we er in de basis al voor dat iedereen zich eigenaar voelt van die ontwikkeling. Want veranderen doe je met elkaar, gebruik makend van ieders talent en ontwikkelpotentieel.