Thema: Integere overheid

Opstellen gedragscode

Een gedragscode kan bijdragen aan handhaven en bevorderen van een cultuur waar integriteit hoog in het vaandel staat. Dan moet het wel een document zijn waarop bestuurders, ambtenaren of raadsleden echt aanspreekbaar zijn.

Een gedragscode helpt de stap te maken: van impliciete normen naar een gezamenlijk verhaal.
Een goed gesprek over integriteit ligt aan de basis van elke doorleefde gedragscode. Dat begint met uitspreken en bespreken. Voordat je toe bent aan het maken van afspraken, moet er tenslotte ruimte en aandacht zijn voor het uitdiepen van de wederzijdse verwachtingen, waar zitten knelpunten? We helpen ambtenaren en bestuurders van lokale overheden zich uit te spreken en uiteindelijk afspraken te maken waarop zij aanspreekbaar zijn.

We bieden deskundige ondersteuning. Daarbij putten we uit de ervaring die we bij andere overheden hebben opgedaan met het schrijven en doorontwikkelen van diverse gedragscodes. Niet de code zelf is het doel, maar de dynamiek die aan het samenstellen van de code voorafgaat. Impliciete normen worden expliciet. Met als resultaat een gezamenlijk verhaal dat door de groep gedragen wordt.