Thema: Flexibele organisatie

Leiderschapsontwikkeling

Gemeentelijke organisaties in verandering hebben behoefte aan leidinggevenden die hun omgeving inspireren met een nieuwe visie en ideeën, die veiligheid bieden aan medewerkers om telkens weer te durven experimenteren met nieuw gedrag, in vaak grijze gebieden en een politiek spanningsveld, en die mensen en partijen samenbindt en verschillende belangen kunnen overbruggen. Daarbij is samenwerking binnen het management- of directieteam én goed voorbeeldgedrag essentieel om als gehele organisatie succesvol in beweging te komen. Niet zelden zien we dat op vrijwel alle lagen in de organisatie medewerkers actief hun grenzen aan het verleggen zijn, terwijl het management het steeds te druk heeft om zich met haar eigen ontwikkeling bezig te houden. Niet alleen worden daardoor strategische kansen gemist; het geleerde door medewerkers wordt zo onvoldoende door het management herkend, laat staan gestimuleerd. Het is voor het creëren van een nieuwe, lerende cultuur belangrijk dat de leiding zelf ook de bereidheid laat zien om (samen) te werken aan de eigen ontwikkeling en daardoor met meer zelfvertrouwen steeds moeilijkere uitdagingen aan te kunnen gaan. Dienstbaar zijn aan de organisatie en in staat zijn om iedereen op een betekenisvolle manier te betrekken in de verandering vraagt vaak een bijzondere mix van competenties en het slim benutten van diversiteit. Speciaal voor directie, afdelingshoofden en teamleiders hebben we bij diverse gemeenten succesvolle leiderschapstrajecten verzorgd.