Thema: De allerbeste bestuurders

Klankborden burgemeesters

De match tussen burgemeester en gemeente is niet ‘klaar’ met de benoeming. Tijdens de termijn komt het erop aan dat signalen over het functioneren ook fair en duidelijk bij de burgemeester terecht komen.

Organiseren van reflectie vraagt om een structuur waarbinnen signalen met elkaar gedeeld worden. Ook een sfeer van openheid en vertrouwen is onmisbaar.