Thema: De allerbeste bestuurders

Klankborden burgemeesters

De match tussen burgemeester en gemeente is niet ‘klaar’ met de benoeming. Tijdens de termijn komt het erop aan dat signalen over het functioneren ook fair en duidelijk bij de burgemeester terecht komen.

Gezien de nauwe samenwerking en onderlinge afhankelijkheid tussen raad en burgemeester is het van belang dat zij met elkaar in gesprek blijven over het functioneren, de verwachtingen, ambities en uitdagingen. Een klankbordgesprek is niet het enige moment om feedback te geven, maar wel een belangrijk en formeel gemarkeerd moment om met elkaar te reflecteren. In onze visie wordt het gesprek tussen burgemeester en fractievoorzitters gevoerd in vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Dit legt de basis voor een gesprek dat bijdraagt aan het functioneren van de burgemeester en de samenwerking met de raad.

Goede klankbordgesprekken worden in onze visie gekenmerkt door:

  • Een vertrouwelijke en open sfeer.
  • Doelgericht, op een waardering en duiding van verzamelde informatie.
  • Een transparante en duidelijke werkwijze.
  • Het gehele functioneren van de burgemeester als onderwerp van gesprek.

We ondersteunen, adviseren en trainen bij klankbordgesprekken.