Thema: Vernieuwende participatie

Kerntakendiscussie

Interactief samenwerken aan begrip en medeverantwoordelijkheid. Een kerntakendiscussie voorziet in uiteenlopende doelen. Zeker als die discussie plaatsvindt in interactie met de maatschappij – burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven – ontstaat meerwaarde. Wat het doel ook is; proces en uitvoering verdienen de beste aanpak. Met de begeleiding van een deskundige gids ontstaan onderweg wederzijds begrip en medeverantwoordelijkheid.

Necker van Naem stemt technieken en werkvormen zorgvuldig af op de behoefte. Het proces levert waardevolle input op. Als startpunt voor een politiek-bestuurlijke discussie in de raad over ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Of als vruchtbare katalysator voor commitment, enthousiasme en motivatie bij de betrokken partijen.