Democratie
maak je.

Experts in decentraal bestuur

Thema: Fitte griffie

Interim ambtelijk secretaris

Drukte, verzuim, verlof, een aflopend dienstverband of speciale opdrachten: er kunnen allerlei redenen zijn waarom een rekenkamer tijdelijk behoefte heeft aan extra capaciteit. Wij leveren die. Korte termijn of langer, om op de winkel te passen of om de boel op orde te krijgen.